Nabbenhajken

Sedan några år brukar Salt Scout i Västsverige ha en hajk på Nabbens sommarhem, nordväst om Ulricehamn. Där bygger vi upp en by tillsammans, umgås, tävlar, har lägerbål och andakt tillsammans. Hajken planeras i scoutrådet i samråd med andra ledare och Saltkoordinatorn. Tanken med hajken är att scouterna ska få både lära sig och ha roligt och att de ska bli väl förberedda för att åka på större läger.

Tyvärr har vi fått ställa in Nabbenhajken 2021 på grund av Covid-19.

Har du frågor? Kontakta din scoutkår eller Saltkoordinator för barn och scout.