Personal i regionen

Regionskansliet är beläget på Hjälmared folkhögskola utanför Alingsås. Här arbetar den regionala missionsledaren och två Saltkoordinatorer.

Regionen har också en kontaktperson i Värmland/Norra Dalsland i form av Sandvikengårdens gårdsföreståndare som står i kontakt med kretsföreningen där.

Till regionskansliet kan du vända dig med alla frågor som rör gemensamma aktiviteter såsom kurser och läger. Det går också bra att kontakta oss om du har allmänna frågor om EFS, Salt och vårt inomkyrkliga arbete.

Kansliet

Regional missionsledare
Mikael Landgren
Mobil: 076 019 24 72
Tel: 033 10 31 71 ankn.1
Epost:
mikael.landgren@efs.nu

Saltkoordinator – Barn och Scout
Marie Gerdin
Mobil: 072 312 31 71
Tel: 033 10 31 71 ankn.2
Epost: marie.gerdin@efs.nu

Saltkoordinator – Ungdom och Unga-vuxna
Rebecca Fredriksson
Mobil: 076 019 24 62
Tel: 033 10 31 71 ankn.3
E-post: rebecca.fredriksson@efs.nu


Övrig personal

Kontakt Värmland/Norra Dalsland
(Gårdsföreståndare på Sandvikengården)
Thomas der Nederlanden
Tel: 0570-500 25
Epost: inf
o@sandvikengarden.se

Ungdomspräst Värmland
Emanuel Gillberg
Tel: 0705658321
Epost: emanuel.gillberg@svenskakyrkan.seAnsvarig Bibelseminarium Göteborg
Per-Eive Berndtsson
Tel: 0733-122221
Epost: per-eive.berndtsson@efs.nu

https://www.facebook.com/Pereiveb
https://bibelsem.se/Ekonomi
För fakturor, ansökningar om medel, inskick av löneunderlag och anhållan om ersättning av olika slag till/från Region Västsverige, hör av dig till: vastsverige@efs.nu

För övriga frågor gällande ekonomi hänvisar vi till EFS Rikskansli. Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.efs.nu/kontakta-oss/

Fakturaadress:
EFS Västsverige
Box 23001, 750 23 Uppsala
Ange alltid referens.
OBS! Skicka helst fakturor som PDF till ekonomi@efs.nu

EFS organisationsnummer: 802000-8184

Post- och besöksadress
EFS Västsverige
Hjälmareds allé 24
441 95  ALINGSÅS
Tel: 033 10 31 71