Listor och Dokument

Här kan du ladda ner listor och andra dokument som du kan tänkas behöva i din Saltförening. Denna sida är under uppbyggnad. För mer information vänd dig till någon av Saltkoordinatorerna.

——————————————————————————————————————

Hur man startar en saltförening

Normalstadgar för lokala saltföreningar, med kommentarer

Mall för årsmötesprotokoll för lokalföreningar

Medlemslista för Salt

Att värva medlemmar

Försäkring för Salt

Blankett_kollektivollycksfallsförsäkring

– Resurspärmen är en sammanställning av så gott som allt du som ledare/engagerad behöver för att kunna driva en saltförening. Resurspärmen skickas ut till alla nya saltföreningar men finns också digitalt på http://salt.efs.nu/lokalt/resursparmen/. Där står beskrivet allt från hur EFS och Salt är organiserade till hur man kan tänka strategiskt kring barn- och ungdomsarbete i vår tid.

Mer finns att hämta på Salt riks hemsida.