Regionala Utskottet

RU består av:

Malena Nilsved, Alingsås (Skara Stift)
Jonas Andersson, Borås (Skara Stift)
Peter Nyström, Göteborg (Göteborgs Stift)
Per Gustafsson, Töllsjö (Göteborgs Stift)
Bo Nilsson, Kristinehamn (Karlstad Stift)
Mikael Schmidt, Borås (Skara Stift)


Vad är skillnaden mellan distriktet och regionen?
Fram till årsskiftet 2018/2019 var EFS i Västsverige en distriktsorganisation, d.v.s. en egen juridisk person med en styrelse. Distriktet tog bland annat hand om de anställda, om ekonomin och om de för Västsverige gemensamma evenemangen. År 2019 blev EFS Västsverige en region och därmed hamnade mycket av det juridiska ansvaret istället på EFS Riksorganisation. Denna juridiska centralisering är tänkt att underlätta för regionerna att jobba mer visionärt och praktiskt genom att ansvaret för ekonomin och de anställda ytterst sett ligger på EFS Riks.

Distriktet finns dock kvar som juridisk enhet och tar hand om två fonder och om gården Luthagård. I några år kommer därför både regionen och distriktet att finnas. Distriktet har fortfarande en styrelse (se nedan), ett årsmöte och en uppsättning stadgar som följs, medan regionen har ett utskott (från EFS Riksstyrelse), en regional mötesplats (den demokratiska instans som närmast motsvarar årsmötet) och ett PM som följs istället för stadgar.