Salt i Västsveriges styrelse

Denna sida är under uppbyggnad. För mer information vänd dig till någon av Saltkoordinatorerna.

Salts styrelse har till uppgift att ansvara för verksamheten för barn och unga i Västsverige.

Styrelsen bildar en form av visionsgrupp för läger och annan verksamhet för ledare, barn, scouter och ungdomar. Många gånger är ledamöterna själva även lägerledare. En av saltkoordinatorerna finns adjungerad på styrelsemötena.

Ledamöter – Saltstyrelsen

Här är de ledamöter som valdes på årsmötet 2021:

Albin Helms, Göteborg

Edvin Kristiansson, Karlstad

Filip Hjalmarsson, Alingsås

Jakob Axelsson, Äspered

Du kan också komma i kontakt med styrelsen via saltkoordinatorerna. Kontaktuppgifter till dem hittar du här.