Salt i Västsveriges styrelse

Salts styrelse har till uppgift att ansvara för verksamheten för barn och unga i Västsverige.

Styrelsen bildar en form av visionsgrupp för läger och annan verksamhet för ledare, barn, scouter och ungdomar. Många gånger är ledamöterna själva även lägerledare. En av saltkoordinatorerna finns adjungerad på styrelsemötena.

Ledamöter – Saltstyrelsen

Här är de ledamöter som valdes på årsmötet 2023:

Linda Hallgren, Göteborg, ordförande

Albin Helms, Göteborg

Ida Backhans, Alingsås

Alice Odegren, Borås

Jakob Axelsson, Äspered

Isabella Larsson, Alingsås

Jonathan Malmqvist, Alingsås

Du kan komma i kontakt med styrelsen via saltkoordinatorerna. Kontaktuppgifter till dem hittar du här.