Salts årsmöte

Årsmötet 2022

9 april kl 11, på Hjälmared folkhögskola

Salts årsmöte är en del av Nära 2022 – läs mer här

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Välkommen till Salt Västsveriges årsmöte 2022!
Nedan ser du årsmöteshandlingarna samt information om mötet
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Utdrag ur Salt Västsveriges stadgar:
”Ombud vid Salt i Väst-Sveriges årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte
eller protokollfört medlemsmöte eller styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt
att utse ombud. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska
anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande ombud får utöva sin röst.”


Handlingar för årsmötet: