Salts årsmöte

Årsmötet 2021

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Årsmötet kommer genomföras digitalt via Google Meet.
Välkommen till Salt Västsveriges årsmöte 2021!
Nedan ser du årsmöteshandlingarna samt information om mötet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Börjar kl 11:00 29 maj.

Fullmaktsgranskning 10:30 – 11:00. Utdrag ur Salt Västsveriges stadgar:
”Ombud vid Salt i Väst-Sveriges årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte
eller protokollfört medlemsmöte eller styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt
att utse ombud. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska
anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande ombud får utöva sin röst.”

Anslut till videomötet genom att klicka på den här länken:
https://meet.google.com/xde-hogx-acr

Se årsmötets handlingar här under. Det kommer att fyllas på med de sista dokumenten löpande, kolla tillbaks om några dagar.

Har du tekniska problem med länken? Ring Emma: 076-019 24 62