VinterSalt

Info och flyers från VinterSalt 2020 hittar du här.

Lägret 2020 var helt fullt! Vi hoppas kunna utöka antalet platser till 2021 års läger. Mer info om när och var det blir kommer i början av hösten 2020.

Denna sida är under uppbyggnad. För mer information om våra barnläger hör av dig till vår Saltkoordinator för barn och scout. Kontaktuppgifter här.