Gamla distriktet

Vad är skillnaden mellan distriktet och regionen?
Fram till årsskiftet 2018/2019 var EFS i Västsverige ett distrikt, d.v.s. en egen juridisk person med en styrelse. Distriktet tog bland annat hand om de anställda, om ekonomin och om de för Västsverige gemensamma evenemangen. År 2019 blev EFS Västsverige en region och därmed hamnade mycket av det juridiska ansvaret istället på EFS Riks. Denna juridiska centralisering är tänkt att underlätta för regionerna att jobba mer visionärt och praktiskt genom att ansvaret för ekonomin och de anställda ytterst sett ligger på EFS Riks.

Distriktet finns dock kvar som juridisk enhet och tar hand om två fonder och om gården Luthagård. I några år kommer därför både regionen och distriktet att finnas. Distriktet har fortfarande en styrelse (se nedan), ett årsmöte och en uppsättning stadgar som följs, medan regionen har ett utskott (från EFS Riks styrelse), en regional mötesplats (den demokratiska instans som närmast motsvarar årsmötet) och ett PM som följs istället för stadgar.

Distriktsstyrelsen

EFS distriktsstyrelse består av fem ledamöter. Styrelsens uppgift är att besluta i frågor gällande driften och verksamheten på Luthagård, Dals-Ed samt distriktets fonder.

Distriktets årsmöte

Arbetsutskott

Arbetsutskottet förbereder distriktsstyrelsens sammanträden och verkställer vissa beslut.

I utskottet ingår:

Staffan Lundberg, ordförande, Borås

Sven Karlsson, sekreterare, Göteborg

Claes-Olof Emgård Olosson, v ordf, Alingsås

Per Gustafsson, ledamot, Töllsjö

Eva Johansson, ledamot, Skövde

och regional missionsledare är adjungerad.


LUTHAGÅRD
Vill du ge en gåva till Luthagård som ägs av gamla distriktsorganisationen kan du sätta in den på bankgiro 425-5840 (EFS i Västsverige). Detta bankgiro gäller alltså ENBART gåvor till Luthagård.Denna sida är under uppbyggnad. För mer information vänd dig till Regionala Missionsledaren Mikael Landgren. mikael.landgren@efs.nu