Patrullriks

Sedan 1960-talet anordnar EFS ett riksscoutläger som kallas Patrullriks
Vart tredje år samlas mellan 1000-2000 scouter, ledare och familjer för att under en vecka dela scoutlivet, fira gudstjänst och få upptäcka mer av Guds skapelse tillsammans.


Patrullriks 2023

Vi har den stora glädjen att berätta att nästa Patrullriks kommer att äga rum i Mjösjöliden 2023.