Om oss

EFS

EFS är en fristående organisation inom Svenska Kyrkan med betoning på mission, frivilligt engagemang och levande tro. Vi vill söka Jesus tillsammans, fördjupa vårt lärjungaskap och se Guds rike växa! Tillsammans med EFS i resten av Sverige vill vi se människor och samhällen förvandlade av Jesus.
EFS består av cirka 14 000 människor som är medlemmar i någon av de cirka 300 föreningar som finns spridda över landet.  Föreningarna är i sin tur anslutna till ett av sju distrikt/regioner. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus. Läs mer om EFS

EFS Västsverige rymmer cirka 40 föreningar och grupper med ca 1800 medlemmar inom tre stift; Karlstad, Skara och Göteborg. Dessa tre stift bildar varsitt missionsområde. Vi arrangerar kurser och utbildningar för medarbetare, församlingar, barn- och ungdomsledare samt andra förtroendevalda i våran region

På regionskansliet är vi tre anställda som arbetar för Salt och EFS. Vi finns för att inspirera och stötta upp lokala församlingar och Saltföreningar och kommer gärna och besöker er förening för inspiration. Vi välkomnar varje år den som vill på bl.a. kurser, läger och gudstjänster.  Ta kontakt med oss!
Regionens arbete leds av missionsledaren i Västsverige Mikael Landgren och det Regionala Utskottet (RU).


Salt

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation, som driver barn- och ungdomsverksamhet, scouting m.m. Salts vision är att barn och ungdomar ska lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Läs mer om Salt.

Salt – barn och unga i EFS är organiserad som många andra föreningar och finns som riksorganisation och i lokala föreningar. Dessutom, ofta i en mellannivå; distrikt. Varje Saltförening är ansluten till Salts riksorganisation och har rätt att sända ombud till Salts riksmöte/årsmöte.
Salt Västsverige är vårt distrikt. En Saltförening behöver inte ansluta sig till distriktet, utan antas tillhöra distriktet och utser ombud till Saltdistriktets årsmöte om föreningen är verksam i distriktets upptagningsområde.
Här kan du se alla Saltföreningar i Västsverige!

Salts verksamhet i Västsverige sker främst i och genom de lokala föreningarna. Vi har scoutgrupper, ungdomsgrupper, söndagsskola m m. Vill du veta vad som finns i din närmaste förening så kan du kontakta Saltföreningens församling, ordförande eller kontaktperson. Distriktsorganisationen arrangerar olika läger under året och kansliet bistår med stöd och inspiration till de lokala föreningarna.

Salt som riksorganisation är ett barn- och ungdomsförbund som följer riktlinjer från Ungdomsstyrelsen och får därmed statliga bidrag. Genom att följa de riktlinjer som Salt har satt upp för en lokalförening är också föreningen garanterad statliga och kommunala bidrag.


Sociala medier


Vill du bli medlem i EFS?
EFS är en organisation som bärs upp av sina medlemmar och delar du EFS värderingar och vision kanske det mest naturliga är att vara medlem i en lokalförening i din närhet. Går inte det så kan du bli medlem i EFS centralt. Tidigare kunde man vara medlem i distriktet i Västsverige men eftersom vi nu är en avdelning/region under EFS på riksnivå så administreras medlemskapet via EFS riks. Genom att klicka på följande länk får du mer information: https://www.efs.nu/tro-och-uppdrag/fragor-och-svar/.

Välkommen att vara med och stötta vårt arbete!
Hör gärna av dig till oss på kansliet om du har några frågor eller tankar som du vill dela med oss!
Kontaktuppgifter hittar du här.