Soul Children

Soul Children är ett gospelkoncept för 10-16:åringar. Salt är huvudman för Soul Children, och i Västsverige finns flertalet körer. Gå gärna in på Soul Childrens hemsida för mer information! https://soulchildren.se/

Bild från konserten på Soul Children Festival i Örebro 2019

Denna sida är under uppbyggnad. För mer information vänd dig till någon av Saltkoordinatorerna.