Skatten

SKATTEN – på äventyr med Gud
Skatten är Salts material för söndagsskolor och andra barngrupper som lanserades hösten 2012.

Skatten är ett svensk/norskt material med följande kännetecken:

  • Kreativt och roligt.
  • Bibelförankrat och pedagogiskt genomarbetat.
  • Samspel mellan hemsida och tryckt material.
  • Bra stoff till ledarna, med konkreta vägledningar och genomtänkt (barn)teologi.
  • Flexibelt, med möjlighet att lägga upp innehåll och längd efter behov.
  • I ständig utveckling.

Förhoppning är att söndagsskolan ska få vara barnens bästa stund i veckan! Att SKATTEN ska bidra till ett helhetstänk över generationsgränserna, där barn och vuxna får ge och ta av varandra. De handledningar som hör ihop med materialet är en utgångspunkt för fortbildning och inspirationsdagar för kyrkans barnledare.

Materialet kan också användas i andra barngrupper än söndagsskolan i kyrkan. Innehållet kan integreras i alltifrån scouter och miniorer till gudstjänst och öppen förskola.

Var med och rusta den kristna barnverksamheten i Sverige för 2000-talets utmaningar!