Salts peppardagVälkommen på Salts Peppardag den 17 oktober i Lutherska missionskyrkan i Göteborg!
(Vill du vara med på distans så kan vi lösa det! Hör av dig till elin.wikstrom@efs.nu)Välj mellan seminarierna “Alla funkar olika” och “Ny som ledare”. Du hittar beskrivning av seminarierna längre ned.
Anmälan: här.
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Schema
10:00 Drop-in-fika
10:30 Uppstart och andakt
11:00 Seminarier
1. Alla funkar olika – Julia Carlbäcker
2. Ny som ledare – Emanuel Gillberg
13:00 Lunch
14:00 Seminarier
1. Alla funkar olika – Julia Carlbäcker
2. Ny som ledare – Emanuel Gillberg
16:00 Fika och sen hej då!

Seminarierna:
1. Alla funkar olika – Anpassat ledarskap för barn och unga i behov av särskilt stöd.
(ledare: Julia Carlbäcker)

“Alla individer har olika behov och förutsättningar. Hur kan vi anpassa vårt ledarskap och vår verksamhet så att alla kan vara med och trivas? Tillsammans tittar vi på olika Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som AST (Autism) och ADHD och utforskar olika sätt som vi kan göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga. Under passet kommer vi blanda teori med övningar och dela erfarenheter med varandra och utvecklas tillsammans för att kunna skapa en trygg och tillgänglig miljö för alla.” – Julia Carlbäcker, föreläsare och verksamhetsutvecklare på Sensus, dessutom scout.

Den här kursen passar alla, men är särskilt givande för dig som varit ledare ett tag.

2. Ny som ledare – en crashcourse i kristet ledarskap
(ledare: Emanuel Gillberg)

Är du ny som ledare i ett kristet sammanhang? Eller har du varit ledare en period men känner att du behöver hjälp att lägga en god grund att stå på? Emanuel Gillberg är präst och har mycket erfarenhet av att undervisa unga ledare. Det här seminariet är till för dig som vill ha en snabb översikt över flera av de frågor om ledarskap som de flesta ledare i kristna sammanhang stöter på eller ställer sig, och som vill fundera över och resonera kring din roll som ledare. Vi tror att du kommer att gå ifrån seminariet med en djupare förståelse för din roll som kristen förebild!

Hitta:
Vi håller till i Lutherska Missionskyrkan i Göteborg på Vasagatan 2B.
(Vill du vara med på distans så kan vi lösa det! Hör av dig till elin.wikstrom@efs.nu)
Karta hittar du här.