Salts peppardag

Tema: Mission i vardagen

Välkommen på Salts Peppardag
den 23 oktober 2021 kl 10-16
på EBF, Kungsgatan 45 i Göteborg

Medverkande:

Mats Linde, präst & föreståndare på EBF, en missionsförening i Göteborg
Emma Boije, Saltkoordinator i EFS Väst
Mike Boije, pastor

Schema:
10:00 Drop-in-fika
10:30 Andakt – Emma Boije
11:00 Pass 1: Vad vill du att jag ska göra för dig? (möta människor i vardagen) – Mats Linde
13:00 Lunch
14:00 Pass 2: Ledare och vardagsmissionärer – Mike Boije
16:00 Avslutning

Plats:
Vi håller till i Evangeliska Brödraförsamlingens lokal på Kungsgatan 45 i Göteborg.

Info: emma.boije@efs.nu