Ansök om bidrag från Salt Västsverige

Salt Västsveriges styrelse har beslutat att låta en summa ur Salt Västsveriges tillgångar användas så att det märks i lägerverksamhet i distriktet – en s.k. lägerfond. Den kan ungdomar och barn tillsammans med sina ledare söka bidrag från för att arrangera läger eller liknande satsningar.

Från denna pott pengar kan förutom bidrag till egna arrangemang också bidrag sökas för enskild deltagare till att: 
– Subventionera resor och avgifter till läger som arrangeras av Salt och EFS, samt 
– Subventionera avgifter för scoututbildningar.

För att söka pengar från Salts lägerfond, använd formulären som finns för nedladdning nedan.