Re:store

Vill er EFS-förening få hjälp och tid att tänka hur ni kan starta upp efter corona? Hur ska man komma igång? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Tillsammans med flera andra regioner erbjuder vi tre lördagsträffar under våren där ni tillsammans med andra får reflektera och tänka kring framtiden. Se på detta erbjudande och anmäl er.

Välkommen till den stora ÅTERSTARTEN

Hann ni inte anmäla er till första omgången av RE:STORE? Nu finns möjlighet att anmäla dig till omgång två – samma koncept, ny tid. 

VAD
EFS vill erbjuda din förening att tillsammans med andra EFS-föreningar delta i vår satsning RE:STORE.
Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle och oss i EFS på många olika sätt. Vår gemenskap har utsatts för en sällan skådad prövning. Vi kan uppleva osäkerhet och även oro för hur vår rörelse ser ut den dag vi åter får samlas till gudstjänst och möten.
Tänk dig den dagen när vi åter firar gudstjänst och mässa. När du får ge din vän en kram eller åtminstone ett handslag. När du får sjunga lovsång utan att tänka på smittan. När du får gå till ensamma och sjuka utan munskydd och visir. Den dagen längtar vi efter.

Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen? Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår och har det?” Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest? Vad måste vi då göra nu? Vilka förberedelser behöver vi göra för en efterlängtad återstart?

HUR
Genom tre gruppträffar via Google meet bjuder vi in er som förening till en arbetsprocess där ni får arbeta med frågor kring er identitet och riktning utifrån rådande omständigheter.

VEM
Re:store är tänkt för grupper om 4-8 personer.

UPPLÄGG
Varje träff börjar med en gemensam samling som leds via Google Meet för att därefter fortsätta i respektive lokal arbetsgrupp med hjälp av samtalsfrågor och uppgifter. Efter de tre samlingarna har varje förening en plan för återstart.

Anmälan, aktuell info, samt ”frågor och svar”, finns på efs.nu/restore

Omgång 1

Vi möts kl 09.00–12.00 vid tre lördagar:
13 februari, 27 februari, 13 mars

Omgång 2

Vi möts kl 18.00–21.00 vid tre torsdagar:
8 april, 22 april, 29 april