Personuppgiftshantering för Saltdeltagare

Hantering av personuppgifter (GDPR) för deltagare på Salt Västsveriges läger

För att anmäla dig till Salt Västsveriges läger behöver du vårdnadshavarens tillstånd. Genom att anmäla dig och betala avgiften ingår du ett avtal med Salt och EFS om att komma på lägret. Avtalet ger Salt och EFS rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR i syfte att kunna ge dig information om detta läger och kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse.

Detta innebär för dig som lägerdeltagare:

  • För att ett läger ska fungera så används de personuppgifter som finns i anmälan under lägret.
  • Salt Västsverige kommer att spara en lista med namn, personnummer, adress, mail och godkännande av avtalet. Alla andra uppgifter kommer att slängas direkt efter lägret.
  • Dessa uppgifter sparas i ett år framåt för att Salt ska kunna skicka ut mail eller brev om liknande läger som kommer. Efter det året slängs listan.Det är bara anställda på EFS Västsveriges kontor som har tillgång till listan med personuppgifter.

Detta innebär för dig som Saltmedlem i Västsverige:

  • Du som medlem i Salt Västsverige har skrivit på ett dokument med personuppgifter, dessa uppgifter används bara för att bekräfta medlemsskapet.
  • Dokumentet sparas i en pärm på EFS Västsveriges kontor för att nästa år kunna redovisa hur många medlemmar som har varit med i Västsverige.
  • Dessa papper behöver sparas i 5 år på grund av vi kan få revision på uppgifterna under de åren. När den tiden har gått slängs alla uppgifter.

Vi kommer inte

  • lämna ut dina personuppgifter till en tredje part eller någon utanför organisationen. Dina personuppgifter används bara till det som rör lägret samt infoutskick om nästa års läger. Dina personuppgifter är säkra hos oss.

Denna sida uppdateras löpande, senaste uppdateringen är gjord 2020-05-04.

Kontakta oss vid frågor. Kontaktuppgifter hittar du här.