Bli medlem i EFS eller Salt

Vad är EFS?

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Rörelsen består av cirka 14 000 människor som är medlemmar i någon av de cirka 300 föreningar som finns spridda över landet.  Föreningarna är i sin tur anslutna till ett av sju distrikt/regioner. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus.

Läs mer om EFS

Vad är Salt?

– En rörelse av barn och unga, trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Vi har en särskild relation till vår moderrörelse EFS, men vi är öppna för alla som vill vara med i vår gemenskap.

Läs mer om Salt

…och EFS och Salt Västsverige?

EFS Västsverige är en region som tillhandahåller service för EFS-föreningarna  och grupperna i Västsverige. Vår rymmer cirka 40 föreningar och grupper med ca 1800 medlemmar inom tre stift; Karlstad, Skara och Göteborg. Dessa tre stift bildar varsitt missionsområde.

Vi arrangerar kurser och utbildningar för medarbetare, församlingar, barn- och ungdomsledare samt andra förtroendevalda i våran region

Salt har cirka 20 föreningar i distriktet. Salt Västsverige arrangerar regelbundet barn- och ungdomsläger, utbildningar och konferenser för regionen medlemmar.