Säffle EFS-kyrkan

Vår församling vill vara en utsträckt hand till en enkel gemenskap.
En gemenskap som leder till ett personligt möte med Jesus, han som enligt Johannesevangeliet kapitel 14 vers 6 är Vägen, Sanningen och Livet. En gemenskap för att göra honom känd, trodd, älskad och efterföljd. Och en gemenskap med församlingen till vardags och fest.

Genom bön, undervisning, mötesplatser mellan kulturer, språk och åldrar, ett starkt socialt engagemang och en enkel församlingsstruktur uppmuntras både delande och delaktighet.

Förutom gudstjänster, fredagarnas Café Annorlunda, tisdagsbönen, hemgrupper och andra samlingar av regelbunden karaktär, så har vi under många år hållit Alpha-kurser, en nybörjarkurs i kristen tro. Vi har också regelbundet samarbete med Sandvikengården i Edane.

Med frimodighet och förväntan ser vi fram mot vad Gud som har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut (Matt.28:20) vill göra genom oss.

 

Post- och besöksadress

EFS-kyrkan i Säffle
Verkstadsgatan 13
661 30 SÄFFLE
Tel: 0533-104 14
E-post: efs.kyrkan.saffle@gmail.com
Hemsida: http://www.kyrktorget.se/efs.saffle

 

Kontaktpersoner

Henry Robertson (ordförande)
Tel: 073-991 64 50
E-post: brh.robertson@gmail.com