Lidköping Lutherska Missionskyrkan

Vi är en del av Svenska kyrkan och alltså inte en frikyrka (som en del tror). Vår relation till Svenska kyrkan bygger både på delaktighet och frihet. Vi ordnar gemensamma gudstjänster, men vi har också vår egen lokal (på Östergatan 20) där vi bedriver – som vi ser det – viktig verksamhet för barn, ungdomar och andra vuxna genom olika samlingar.

Några saker har varit viktiga för EFS allt sedan det bildades. Vi betonar att alla har nåt att komma med i kyrkan. Alla är lika viktiga – inte bara prästen, inte bara den äldste, inte bara den rikaste, inte bara den som vet och kan bäst – utan varje person är unik, skapad av Gud och därför betydelsefull och viktig.

Post- och besöksadress

EFS-kyrkan (Lutherska Missionskyrkan)
Östergatan 20
531 34 LIDKÖPING
Hemsida: www.efslidkoping.se
E-post: info@efslidkoping.se

Kontaktpersoner

Mikael Andersson (ordf)
Mobil: 070-6860181
E-post: info@efslidkoping.se

Gå tillbaka till föregående sida