Kristinehamn Betlehemskyrkan

Post- och besöksadress

Betlehemskyrkan
Östra Staketgatan 7
681 31 Kristinehamn
Tel: 0550-41 17 25
E-post: betlehemskyrkan@yahoo.se
Hemsida: www.kristinehamn.efs.nu

Kontaktpersoner

Bo Nilsson (ordförande)
Tel: 0550-180 09
E-post: borunnilsson@hotmail.com

Tomas Nilsson (präst)
Tel: 070 5461412
E-post: tomas.nilsson@efs.nu


Referat från 2022 års årsmöte med EFS i Kristinehamn

Den 12 februari höll EFS missionsförening i Kristinehamn sitt 138:e årsmöte, med ca 20 medlemmar närvarande. Vår ordförande Bo Nilsson hälsade oss välkomna, och mötet inleddes med lovsången ”Välkommen till denna plats”. Hans-Erik Mogren valdes som mötets ordförande, Erika Husberg som sekreterare. Föregående årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes.Också 2021 blev ett utmanande år, men vi har  klarat av det över förväntan. Under sommaren och en bit in på hösten har flertalet gudstjänster hållits utomhus. Vi har det bra med en rymlig trädgård utanför kyrkan. Söndagsträffen har varit välbesökt med ca 20 barn inskrivna. De arbetar med ett material som heter Lukasgatan. Vår pastor Tomas Nilsson har hållit i en Alpha-kurs under hösten. Han har arbetat deltid, men många hjälps åt med gudstjänsterna, och ibland har vi kallat talare utifrån. Just nu finns två hemgrupper. En av dessa har haft träffar varje måndag under hela året, och även några extra fikaträffar utomhus. De offentliga bönesamlingarna på tisdagar och fredagar har varit välbesökta. I somras målades och renoverades gårdshuset Fredriksholm. Styrelsen har haft 9 sammanträden. 8 – 10 oktober var det höstkonferens på Sandvikengården, denna underbara plats för gemenskap, inre läkedom och andlig påfyllning. Omkring 60 deltagare var samlade, varav ett 20-tal från vår förening. Första advent medverkade Picassokören, enligt tradition. I samband med kyrkkaffet hade vi en basar till förmån för Sandvikengården. Den inbringade ca 4000:-. Det tackar vi för! Söndagsträffen avslutade sin termin med en luciafest. Föreningens ekonomi har gått ihop, men det finns alltid behov av mer gåvor. Våra trosmål/böneämnen är att vi kan fortsätta fira gudstjänst utan restriktioner, att barn- och ungdomsarbetet utvecklas, att hemgrupperna utvecklas och att nya startar upp, att bönen har en central plats i församlingen, att vi blir minst 60 medlemmar under året ( nuvarande antal 53 ), att dessa trosmål medvetandegörs i gudstjänsten. Undertecknad önskar göra ett tillägg: att vi får fler som spelar orgel och piano till psalmerna så att det finns någon på plats vid varje gudstjänst. Ett tidigare trosmål har blivit ett tacksägelseämne; nämligen att en av våra asylsökande vänner fått uppehållstillstånd i ett annat land, efter flera års kamp mot myndigheter. Gud är mäktig! Vår ständiga vision är att människor kommer till tro, fördjupas i tron, finner gemenskap, och kommer i funktion. Alla nyval och omval gick smidigt, och årsmötet var klart på ca 1 timme. Efteråt serverades kaffe, smörgåsar, frukt och karameller. Det behövde vi som energi i februari-kylan – en god start på ett nytt verksamhetsår. Vi ser framåt med förtröstan och önskar er alla Guds välsignelse!
EFS i Kristinehamn genom Kristina Robertson