Klädesholmen EFS

EFS-föreningen på Klädesholmen har ungefär 60 stycken medlemmar. Tillsammans med Svenska kyrkan på ön har EFS återkommande gudstjänster på söndagar. Tre söndagar i månaden träffas gudstjänstbesökarna antingen i ”Missionshuset”, som EFS kallas på ön, eller i Svenska kyrkan. Den fjärde söndagen i månaden är reserverad för en egen gudstjänst i ”Missionshuset”.

Utöver dessa gudstjänster har föreningen regelbundet samarbete med EFK, tonårsverksamhet och scoutgrupp. Dessutom samlar olika sång- och musikaktiviteter många deltagare i ”Missionshusets” regi. Exempel på detta är projektkören ”Concor” , bleckblåsorkestern ”Notdraget”, sånggruppen ”Psalt”, kvartetten ”Ledljus” och föreningens egen manskör.

I övrigt har EFS på Klädesholmen även en mycket aktiv syförening, vilken arbetar för mission både i utlandet och i hemlandet.

Post- och besöksadress

EFS på Klädesholmen
c/o Lars-Tore Axelsson
Västanvindsvägen 10
471 51 KLÄDESHOLMEN

Kontaktpersoner

Lars-Tore Axelsson Tel: 070-2511589
larsalax@hotmail.com

Annika B Andersson
annika.b.andersson@vgregion.se