Orust EFS

Välkommen till EFS Orust! Vi är en del av Svenska kyrkan på Orust och vi vill verka för mission och förnyelse – att Jesus Kristus blir känd, trodd och älskad.

EFS Orust startades 2011 som en EFS-grupp av fyra familjer på Orust. EFS är en rörelse inom Svenska Kyrkan som vill verka för mission och förnyelse. EFS Orust har ingen anställd utan baseras helt på lekmannamedverkan.

Vår verksamhet består i regelbundna möten och samlingar där bön och lovsång alltid är viktiga punkter. Vi bjuder också in olika talare för undervisning. Förhoppningen är att med tiden utöka vår verksamhet, allt med syfte att sprida evangeliet om Jesus Kristus på Orust.

En del mindre samlingar håller vi hemma hos oss i ledningsgruppen. Karta till respektive hem hittar du via länken efter telefonnumret (på hemsidan, fliken Om)

För mer information, besök hemsidan http://www.efsorust.se/

Kontakt:

Gunnel och Gunnar Klingberg
Telefon: 0304-44872
E-post: gunnar@klingbergs.se

EFS Orust
c/o Gunnar Klingberg
Olskroken 1
47231 Svanesund