EFS kretsförening i Värmland och Norra Dalsland

Vi är ett antal större och mindre missionsföreningar i distriktets norra del som tillsammans driver Sandvikengården och ordnar gemensamma arrangemang. Se mer om vad vi gör på Sandvikengårdens hemsida .

Post- och besöksadress

EFS kretsförening i Värmland och Norra Dalsland
c/o Sandvikengården
671 94 BRUNSKOG

Kontaktpersoner

Ordförande: Lennart Hagegård
lennart@hagegard.se

Föreståndare: Martin Frykberg
martin@sandvikengarden.se

 

Gå tillbaka till föregående sida