EFS-gruppen i Hammarkullen

Kommuniteten Oikos

Vi är en vardagsnära gemenskap som tillsammans vill lära oss att älska och följa Jesus och inbjuda andra att göra det samma. I bön och handling vill vi verka för att Guds rike skall växa i våra hjärtan och vårt samhälle. Som en del av Kristi kropp vill vi leva i enhet med församlingarna i Hammarkullen.

Hemsida: http://oikos.katakomb.nu/

För kontaktpersoner, se gruppens egen hemsida.