Kontakt luthagård

Gårdsföreståndare
Berit Scott, 072-401 58 17, berit.scott@efs.nu

Regional Missionsledare för EFS Väst
Mikael Landgren, 076-019 24 72, mikael.landgren@efs.nu

Besöksadress Luthagård
Skogsvägen 24
668 32 ED