Gun och Leif 2004-2018

Från den 1 maj 2004 tog så Gun och Leif Holmquist över föreståndaransvaret.
Vårt uppdrag med Luthagård var naturligtvis att arbeta vidare i den vision som redan fanns från starten i början av 80-talet, att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att göra Jesus Kristus känd och möjliggöra en plats för andligt växande i kristen tro.

Vår strävan och önskan var att fortsätta det goda arbetet med att förvalta Luthagård och dess uppdrag så att föreningens målsättning uppnås.

Inledningsvis hade vi kvar våra jobb ute på den öppna arbetsmarknaden. I takt med att verksamheten växte gjorde vi dock ett val och Gun lämnade arbetsmarknaden år 2007 och Leif år 2010. De första 7 åren arbetade de helt ideellt. Något löneutrymme existerade inte.

Prioritet ett blev att år 2004 få till stånd ett kapell, vilket inte fanns på gården tidigare. Vi byggde om verkstaden, som tidigare varit gårdens vedförråd, till kapell. Det blev där plats för 37 stolar, ett litet altarbord, ett piano och en orgel. Denna orgel hade en av våra söner erhållit under sin kantorsutbildning från en privatperson, och den hade tidigare används för elever på Hjälmared.

År 2005 sparade vi ihop till en ny värmepump. Huvudbyggnaden hade tidigare värmts upp av en värmepump, vilken havererade under vintern år 2003/2004. Vi fick därför återgå till vedeldning år 2004 och fram till hösten år 2005 för att ha värme och varmvatten till gårdens gästande grupper! De första åren arbetade vi i gammalt kök och med vedeldning, samtidigt som gården skulle expandera. Den perioden kan betecknas som pionjärarbete. Maten tillagade vi på två 19 år gamla spisar, diskmaskinen var trasig och ett mindre kylskåp var på upphällning.

Den ständigt ökande beläggningen gjorde att köket måste åtgärdas. Vi omvandlade det gamla köket till ett mindre storkök. Det var fortfarande litet men efter inköp av storköksutrustning  möjliggjordes en högre beläggning på gården. Vi ville undvika lån och inköp av all utrusning skedde därför successivt under en 3-årsperiod. 

Den expanderande verksamheten skulle inte ha kunnat fungera med vedeldning, med det gamla köket och parallelt arbete ute på arbetsmarknaden. Snart nog blev även kapellet för litet. I februari år 2010 sökte vi bygglov för en nybyggnation. Vid ingången av år 2012 stod Luthagårdskyrkan klar och vi hade en fin invigning under trettondagshelgen med fullsatt kyrka under temat ”Det är Gud som all ära skall ha”.

Gårdskyrkan, Luthagårdskyrkan, har redan varit till stor välsignelse under flera år. Under dessa år har även underhåll- och förbättringsarbeten pågått med bl.a. asfaltering av gården och renovering av sovrummen och huvudbyggnadens hallar i nedre och övre våningar.

Sedan vi tillträdde har det gått drygt 14 år och vi konstaterar idag att även vår egen tro på en levande Gud har vuxit under dessa år.


Luthagårdskyrkan

Luthagårds nybyggda kyrka ger ro för själen. Det är en plats för att få be, ge och ta emot.

Med utblick över sjön ”Lilla Lee” får man en levande altartavla som växlar med årstiderna. Här finns möjligheter för såväl undervisning som bönestunder, mässfirande och lovsång. I kyrkan finns en orgel, flygel, gitarr, bas och cajun som ger goda möjligheter till sång och musik. I gårdskyrkan finns en modern ljudanläggning installerad.

Gårdskyrkans uppbyggnad under perioden 10 juni 2010 till 31 december 2011 är att beteckna som en undrens tid. Från släkt och vänkontakter fick vi (Gun och Leif) ta emot såväl volontärt arbete som gåvor av olika slag.

När det var dags för invigning under trettondagshelgen 2012 var det omöjligt att tacka enskilda individer därför att så många hade deltagit på så många olika sätt i detta kyrkobyggnadsprojekt. På ett suveränt sätt hade det ena efter det andra ordnat sig. Vid ett flertal tillfällen som vi hade bett till Gud inför i olika situationer, fick vi sedan anledning att tacka Gud. Vi var många som slogs av häpnad över hur bygget flöt på parallellt med ordinarie verksamhet. Det blev därför naturligt att rubricera temat för invigningshelgen med Det är Gud som alla ära skall ha.

 Vår bön var och är fortfarande att Gud skall välsigna alla dessa människor, vilka på olika sätt bidrog till möjliggörandet av att bygga denna kyrka.