Elna och Magnus 1999-2004

Lisa och Karin skänkte år 1999 Luthagård till den nybildade föreningen Luthagård EFS – en fristående ideell förening med en klar målsättning. Utdrag ur stadgarna ger oss följande information Luthagård ska vara en plats där människor ges möjlighet att lära känna Jesus Kristus, ges möjlighet att växa i denna tro samt inspireras till frimodig bekännelse, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.

I Dalslänningen från 25 mars 2003 säger Lisa: ”Det ordnade sig väldigt bra med efterföljare till oss. Ett ungt par Magnus och Elna Linnardsson från Kungsbacka, som hade varit här på utbildning, hade fäst sig vid Luthagård, och ville gärna flytta hit”.

 Så tjänade då Magnus och Elna som Luthagårds föreståndarpar under perioden 2000 till april 2004. Under denna tid uppfördes ett garage i anslutning till dåvarande snickarverkstad.