Årsmöte för gamla distriktet

Det “gamla distriktet” är den förening som var EFS i Västsverige innan EFS omorganisation 2019. Nu kallas vårt område i Sverige för region, och faller under organisationen för EFS Riks. Vi har, istället för styrelse, ett utskott som beslutar om det som händer i EFS Västsverige: det Regionala Utskottet, (eller RU). Det Gamla Distriktet handhar fortfarande en del fonder och gården Luthagård.

På årsmötet för distriktet kommer därför fokus att vara just dessa fonder/stiftelser och gården Luthagård. Från “gamla distriktet” kan man söka medel för nysatsningar.

Information och handlingar inför årsmötet 2020:

Årsmötet är via webben en vanlig vardagkväll p g a Covid-19.
Varje förening har rätt till att skicka ombud enligt vad stadgarna säger.