Årsmöte för gamla distriktet

Det “gamla distriktet” är den förening som var EFS i Västsverige innan EFS omorganisation 2019. Nu kallas vårt område i Sverige för region, och faller under organisationen för EFS Riks. Vi har, istället för styrelse, ett utskott som beslutar om det som händer i EFS Västsverige: det Regionala Utskottet, (eller RU). Det Gamla Distriktet handhar fortfarande en del fonder och gården Luthagård.

På årsmötet för distriktet kommer därför fokus att vara just dessa fonder/stiftelser och gården Luthagård. Från “gamla distriktet” kan man söka medel för nysatsningar.

Ändrad tid och plats för årsmöte i EFS Västsverige 2021 till 25 mars

I vårt föreningsbrev daterat 30 september 2020 utlyste vi kommande årsmöte för EFS Västsverige till den 27 mars 2021 på Hjälmared i anslutning till vårens NÄRA 2021. Utifrån rådande pandemi med de begränsningar den för med sig inser vi att ett traditionellt årsmöte inte är möjligt att genomföra. Vi har därför beslutat att i stället inbjuda till ett digitalt årsmöte torsdagen den 25 mars kl. 19.00.

Information och handlingar inför årsmötet 2021:

Varje förening har rätt till att skicka ombud enligt vad stadgarna säger.
Föreningarna och grupperna skall senast en vecka före årsmötet anmäla ombud och eventuella andra som skall delta i årsmötet till expeditionen (vastsverige@efs.nu) med namn och mailadress, så att de kan få länken till mötet.