Årsmöte för gamla distriktet

Distriktets årsmöte 2022 blir den 6 april kl 18:00-ca 20:00 och mötet hålls digitalt

Det ”gamla distriktet” är den förening som var EFS i Västsverige innan EFS omorganisation 2019. Nu kallas vårt område i Sverige för region, och faller under organisationen för EFS Riks. Vi har, istället för styrelse, ett utskott som beslutar om det som händer i EFS Västsverige: det Regionala Utskottet, (eller RU). Det Gamla Distriktet handhar fortfarande en del fonder och gården Luthagård.

På årsmötet för distriktet kommer därför fokus att vara just dessa fonder/stiftelser och gården Luthagård. Från ”gamla distriktet” kan man söka medel för nysatsningar.


Varje förening har rätt till att skicka ombud enligt vad stadgarna säger.
Föreningarna och grupperna skall senast en vecka före årsmötet anmäla ombud och eventuella andra som skall delta i årsmötet till expeditionen (vastsverige@efs.nu) med namn och mailadress, så att de kan få länken till mötet.

Handlingar för årsmötet kommer läggas in nedan, löpande…