EFS Västsveriges Distriktsårsmöte 2021

Ändrad tid och plats för årsmöte i EFS Västsverige 2021 till 25 mars

I vårt föreningsbrev daterat 30 september 2020 utlyste vi kommande årsmöte för EFS Västsverige till den 27 mars 2021 på Hjälmared i anslutning till vårens NÄRA 2021. Utifrån rådande pandemi med de begränsningar den för med sig inser vi att ett traditionellt årsmöte inte är möjligt att genomföra. Vi har därför beslutat att i stället inbjuda till ett digitalt årsmöte torsdagen den 25 mars kl. 19.00.

Underlag till årsmötet kommer att läggas ut här på denna hemsida när föreningens revisorer har gjort sin granskning. Föreningarna och grupperna skall senast en vecka före årsmötet anmäla ombud och eventuella andra som skall delta i årsmötet till expeditionen (vastsverige@efs.nu) med namn och mailadress, så att de kan få länken till mötet.

Med vänlig hälsning
Staffan Lundberg

Du hittar alla handlingar på www.efsvast.se/gamla-distriktet/arsmote-for-gamla-distriktet/.

Vill du få nyhetsbrev från EFS och Salt i Västsverige med allt som är på gång i Regionen? Klicka här!