Upplägg

 • Teamåret börjar i mitten av augusti och avslutas i början av juni. Det är upplagt som en ledarutbildning på Åredalens folkhögskola. Utbildningen är uppdelad i gemensamma fördjupningsveckor och handledarledd undervisning på teamplatsen (församlingen). Under förjupningsveckorna på Hålland har vi också fjällturer i Årefjällen och retreater med som en del i utbildningen!
 • Med församlingen som bas kommer du att delta i det lokala ungdomsarbetet och/eller fungera som kamratstödjare på en närliggande skola.
 • Under hela teamåret kommer du få kontinuerlig undervisning och handledning där du får fördjupa dig i ämnen som kan bli till hjälp både i teamets arbete och i din personliga växt som kristen.
 • Under året bedrivs projektstudier uppdelade på fyra olika block:
  • Orten och församlingen
  • Människans frågor – Bibelns svar
  • Ledarskap
  • Utvärdering
 • På varje teamplats finns en teamansvarig och en handledare som finns till hands för att stötta teamet i dess arbete.
 • Under nyårshelgen deltar du som ledare antingen på ett Livskraftläger (Salt/EFS) eller på ett u-oasläger.

tjg03b

Läs om teamarna och deras vardag på http://teamjesusgeneration.blogspot.se