Salt – Barn och Unga i EFS

Salt är EFS egen barn- och ungdomsorganisation. Den bildades den 7 maj 2005 och hade sitt konstituerande årsmöte den 12 november samma år. I Sverige i stort finns upp emot 20 000 barn och ungdomar i vår verksamhet, 8000 är medlemmar i ca 140 föreningar.

Salt – barn och unga i EFS är organiserad som många andra föreningar och finns som riksorganisation och i lokala föreningar. Dessutom, ofta i en mellannivå; distrikt. Varje Saltförening är ansluten till Salts riksorganisation och har rätt att sända ombud till Salts riksmöte/årsmöte.

Salt Västsverige är vårt distrikt. En Saltförening behöver inte ansluta sig till distriktet, utan antas tillhöra distriktet och utser ombud till Saltdistriktets årsmöte om föreningen är verksam i distriktets upptagningsområde.

Här kan du se alla Saltföreningar i Västsverige!

Salts verksamhet i Västsverige sker främst i och genom de lokala föreningarna. Vi har scoutgrupper, ungdomsgrupper, söndagsskola m m. Vill du veta vad som finns i din närmaste förening så kan du kontakta Saltföreningens församling, ordförande eller kontaktperson. Distriktsorganisationen arrangerar olika läger under året och kansliet bistår med stöd och inspiration till de lokala föreningarna.

Ansök om bidrag

Vill er scoutkår, barnkör eller ungdomsgrupp arrangera ett läger eller liknande arrangemang på er ort för att bjuda in nya eller prova på en rolig idé? Vill du eller du tillsammans med din grupp i kyrkan resa till läger eller liknande, men inte har pengar så det räcker pga olika skäl? Nu finns pengar så att man kan ansöka om bidrag genom Salt Västsveriges styrelse!

Här kan du läsa om några som fått bidrag:

Konfirmandresa till London, Salt Kornhillskyrkan
Scoutresa till vänkår i Wales, Salt-föreningen EFS Scout Eldsberga-Tönnersjö 

Sociala medier

Salt Västsverige finns på Facebook! Där kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer runt om distriktet. Gå med och tipsa även du om aktiviteter med mera.

Du kan även följa Salt Västsverige på instagram! @saltvast

Salts riksorganisation har också en facebooksida och ett instagramkonto: @saltiefs

Statliga och kommunala bidrag

Salt som riksorganisation är ett barn- och ungdomsförbund som följer riktlinjer från Ungdomsstyrelsen och får därmed statliga bidrag. Genom att följa de riktlinjer som Salt har satt upp för en lokalförening är också föreningen garanterad statliga och kommunala bidrag. Mer information om de krav Ungdomsstyrelsen satt upp på barn- och ungdomsförbund i allmänhet går att läsa på Ungdomsstyrelsens hemsida.

Vill du veta mer om Salt kan du gå in på Salts hemsida.