Äntligen är det dags för Salts Peppardag!

Välkommen till en dag med undervisning och inspiration för våra barn-, scout- och ungdomsledare!

Den här gången håller vi till i Öjersjökyrkan i Partille.

Efter Drop-in-fika vid 9.30, börjar vi med gemensam samling i kyrksalen och delar sen upp oss i de spår vi valt.
Dagen avslutas för alla vid 17.30.

I Trygga Händer-utbildningen – tar max 30 deltagare och kostar 450 kr. Förtur till deltagare som är 18 år eller äldre. EFS riks önskar from 2023 att alla barn- och ungdomsledare, anställda, styrelseledamöter och andra med ansvar för föreningens barn och unga och deras säkerhet att gå denna endagsutbildning. Kursen handlar i stora drag om att vi hjälper varandra bli bättre på att identifiera, reagera och agera på signaler som pekar på att barn eller unga far illa i våra verksamheter. Läs mer på  fralsningsarmen.se/i-trygga-hander/  Praxis är att sändande föreningar bekostar avgiften för ITH-utbildningen.

Under dagen erbjuder vi även ett spår vi kallar för ”Tala tro och göra tro”, detta kostar 150 kr. 
Vi önskar få utrusta dig för den tjänst du står i genom att tillsammans både få undervisning och fundera kring hur vi förmedlar tro i både ord och handling. 

Kostnaderna inkluderar fm-fika, lunch och em-fika.

Betalning görs via gemensam faktura från din församling eller med Swish vid anmälningstifället. Skriv ”Peppardag + namn”. Swishnummer:  123 267 48 36