Ansök om medel från distriktets stiftelser

Distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige har hör avsikt att under 2020 dela ut ytterligare medel från två stiftelser som styrelsen disponerar. Det är medel som kan användas till sådan verksamhet som EFS bedriver med att bl.a. predika Guds ord i ren luthersk anda.

Distriktsstyrelsen vill härmed ge EFS-föreningar och grupper (inkl. Salt) i Västsverige möjlighet att senast den 30 april 2020 ansöka om medel från stiftelserna. Det kan göras enkelt genom ett mail till distriktsexpeditionen (vastsverige@efs.nu).

När ansökan skickas in vill vi ha följande uppgifter:

1. Sökandens (förening/grupp) namn, e-post, kontonummer (pg eller bg) samt kontaktperson med telefonnummer.

2. Kortfattad beskrivning av ändamålet med ansökan (ex. till vad skall pengarna användas).

3. Sökt belopp samt uppgifter om tidsplan och budget (ex. egenfinansiering).

Har du/ni några frågor går det bra att kontakta Mikael Landgren (tel. 070-6192472) eller Claes-Olof Emgård-Olsson (tel. 0708-786622).

Och glöm inte! Skicka in ansökan via mail senast den 30:e april 2020 till vastsverige@efs.nu