Ansökan om medel från två stiftelser

EFS i Västsverige har för närvarande två stiftelser vars medel är avsedda att användas för EFS verksamhet. Efter ett ansökningsförfarande under hösten 2019 delade distriktsstyrelsen, som stiftelsernas förvaltare, ut sammanlagt 200 000 kr. Distriktsstyrelsen har vid sammanträde den 28 augusti beslutat att ny sådan utdelning – på totalt 200 000 kr – skall äga rum under hösten 2021. Härmed ges EFS-föreningar och grupper (inkl. Salt) i Västsverige möjlighet att ansöka om medel från de båda stiftelserna. Ansökan skall avse sådan verksamhet som EFS bedriver genom att predika Guds ord i ren luthersk anda.

Sista ansökningsdagen är den 15 oktober 2021.

Något särskilt ansökningsformulär finns inte. Det går bra att sända in uppgifterna via brev eller mail till regionens expedition (mikael.landgren@efs.nu).

För att kunna ta ställning till en ansökan vill vi ha in följande uppgifter:
1) En beskrivning av ändamålet med ansökan och vad pengarna skall användas till.
2) Sökt belopp samt uppgift om tidsplan och ev. egenfinansiering.
3) Sökandens (förening/grupp) namn, adress och telefonnummer.
4) Kontonummer dit medlen kan överföras.

Har du/ni några frågor går det bra att kontakta Mikael Landgren (070-6192472) eller Claes-Olof Emgård-Olsson (0708-786622).
Och glöm inte att skicka in ansökan senast den 15 oktober 2021!

// Distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige